Partnere og Udvalg

Samarbejdspartnere:

  • SMVdanmark – det nye Håndværksråd
  • Kvinderådet
  • Pension for Selvstændige
  • Erhverv- og vækstministeriet

Udvalg: 

  • Uddannelsesudvalg
  • IT-sikkerhed gennem SMVdanmark
  • Enklere regler – Begrænse Bøvl
  • Vækstforum – Syddanmark

VIRKSOMME kvinder er medlem af SMVdanmark. Det giver medlemmerne fordele i sager af erhvervspolitisk betydning for små og mellemstore virksomheder i Danmark.

SMVdanmark
Islands Brygge 26
Postboks 1854
2300 København S
Tlf. 33 93 20 00
Fax 33 32 01 74

E-mail:   hvr@SMVdanmark.dk
Web:      https://smvdanmark.dk/


Kvinderådet

Er en paraplyorganisation for en lang række foreninger, der arbejder for kvinders rettigheder og sociale, faglige, og økonomiske og kulturelle interesser.

Samarbejde når det gælder spørgsmål af generel betydning for kvinder.

Kvinderådet
Niels Hemmingsensgade 10
Postbox 1069
1008 København K
Tlf. 33 12 80 87
Fax 33 12 67 40

E-mail:   kvr@kvinderaad.dk
Web:       www.kvinderaad.dk


Pension for Selvstændige

Pension for Selvstændige
Smallegade 10
2000 Frederiksberg
Telefon:   33 93 86 00
E-mail:    info@pfs.dk
Web:       www.pfs.dk

Hvert andet år er der valgmøder i de forskellige PFS kredse.
Region Syd, både i 2016 og 2018, blev vores medlem Birthe Marie Jensen valgt efter kampvalg.
Valgmødet d. 13.11.2018 i Kolding, kan ses på facebook:
https://www.facebook.com/pensionforselvstaendige/


HIF DANMARK

Netværk for alle selvstændige

Stærkt lokalt erhvervsnetværk

HIF Danmark er 53 håndværker- og industriforeninger, der arbejder lokalt for at styrke netværket blandt selvstændige erhvervsdrivende; til glæde for det lokale erhvervsliv.

Web:  https://smvdanmark.dk/hif-danmark


Fællesudvalget

Fællesudvalget blev etableret i 1988 som et formaliseret samarbejde mellem repræsentanter for de daværende landbrugets og handelens organisationer samt Dansk Håndværks Kvinder.
Består i dag af Landbrug og Fødevarer, De samvirkende Købmænd og Virksomme Kvinder.
SMVdanmark deltager med en observatørpost.

Med to årlige møder har vi skabt et fælles talerør – der fortsat er meget aktivt – med fokus på forbedringer af den ofte mangelfulde arbejdsmarkeds- sociale- og skattemæssige lovgivning af betydning for de mindre selvstændige erhvervsdrivende – og ikke mindst for gruppen af medarbejdende ægtefæller.


Erhverv- og vækstministeriet

Formand Ann Frederiksen er med i et udvalg omkring Administrative byrder for en 2 årig periode begyndende i 2012.

Se mere under: www.enklereregler.dk


Medlemsskabet betyder ikke nødvendigvis, at vi er enige i alle synspunkter, fremført af disse organisationer.