Pension for selvstændige – PFS

Pension for Selvstændige

Pension for Selvstændige


Pension for Selvstændige
Smallegade 10
2000 Frederiksberg
Telefon:   33 93 86 00
E-mail:    info@pfs.dk
Web:        www.pfs.dk

Det er vigtigt for selvstændige at de tænker på deres egne forsikrings- og pensionsforhold.

Tag kontakt med PFS og hør om dine muligheder.


Hvert andet år er der valgmøder i de forskellige PFS kredse.
Region Syd, både i 2016 og 2018, blev vores medlem Birthe Marie Jensen valgt efter kampvalg.
Valgmødet d. 13.11.2018 i Kolding, kan ses på facebook:
https://www.facebook.com/pensionforselvstaendige/