Oversigt alle

Oversigt for alle partnere og udvalg


Vi er en del af – se egen menu


Vores samarbejdspartnere – se egen menu


Vi er også med i: 

HIF DANMARK

 

 

Web:  https://smvdanmark.dk/hif-danmark

Stærkt landsdækkende – og lokalt erhvervsnetværk

HIF Danmark (51 Håndværker- og Industriforeninger)


Fællesudvalget

i samarbejde med Landbrug og Fødevarer og De samvirkende Købmænd.

Med to årlige møder har vi skabt et fælles talerør – der fortsat er meget aktivt – med fokus på forbedringer af den ofte mangelfulde arbejdsmarkeds- sociale- og skattemæssige lovgivning af betydning for de mindre selvstændige erhvervsdrivende – og ikke mindst for gruppen af medarbejdende ægtefæller.


Kvinderådet

Kvinderaadet

 

 

 

 

 

 

Kvinderådet
Niels Hemmingsensgade 10
Postbox 1069
1008 København K
Tlf. 33 12 80 87
Fax 33 12 67 40

E-mail:   kvr@kvinderaad.dk
Web:       www.kvinderaad.dk

facebook: https://www.facebook.com/Kvinderaadet/

Er en paraplyorganisation for en lang række foreninger, der arbejder for kvinders rettigheder og sociale, faglige, og økonomiske og kulturelle interesser.

Samarbejde når det gælder spørgsmål af generel betydning for kvinder.


Vi er repræsenteret i:

  • SMVdanmarks uddannelsesudvalg
  • IT-sikkerhed gennem SMVdanmark
  • Haandværkerforeningen i København
  • Pension for Selvstændige (PFS)
  • Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed i Erhvervs- og vækstministeriet
  • ASE’s bestyrelse

Erhverv- og vækstministeriet

Web: www.enklereregler.dk

Send jeres oplevelser af Administrative byrder dertil.

Et udvalg startet i 2012, daværende landsformand Ann Frederiksen var med fra starten for en 2 årig periode (nu alm. Vk-medlem og er fortsat).