Vedtægter – Kontingent – Rabat

1) Vk Medlems-kontingent kalenderår

Beløbene reguleres hvert år efter Indekstal fra Danmarks Statistik lønindeks for den private sektor opgjort pr. år.

AKTIVT medlemskab af VIRKSOMME kvinder betragtes som et fagligt kontingent og beløbet kan indgå i virksomhedens regnskab.
VIRKSOMME kvinder Landsforeningen CVR nr. 81971218

Vk Landsforening PR + administration kr. 841,25
Vk Lokalafdeling kr. 841,25
SMVdanmark – det nye Håndværksråd kr. 270,00
SMVdanmark moms 25% kr. 67,50 kr. 337,50
AKTIVT kontingent 2018 kalenderår 12 md. kr. 2.020,00

Ved medlems-start reguleres kontingentbetaling ihht. antal medlems-måneder, foretages automatisk via Klubmodul-system. 
Kontingent-skema 2018:  B-06-04_2018-07_Kontingent_VK-SMVdk_Rabat


RABAT Indmeldelses-kampagne 2018-2019

Vedtaget på Hovedbestyrelsesmødet 31.08.2018:

Indmeldelse i løbet af sidste del af 2018 er med rabat.
Resten af 2018 og hele 2019 til Kampagne-pris kr. 1.600,00.

Ved indmeldelse efter februar måned 2019 reguleres kontingentbetaling efter antal måneder for resten af 2019.

Er du interesseret foretages indmeldelse her indtil 01.12.2018: 

Kontakt: https://www.virksommekvinder.dk/register/

PS: Landsforeningen er i en overgangsfase mht. til hjemmeside og indmeldelses-procedure, derfor er indmeldelses-linket til den forrige hjemmeside.

PASSIVT medlemskab af VIRKSOMME kvinder er også et Støttemedlemsskab.

Passivt medlemsskab giver ikke stemmeret og giver ikke adgang til SMVdanmark’s medlemsfordele.

Det er frivilligt om man vil ændre sit medlemsskab til PASSIV i forbindelse med et årsskifte, men det er ikke nødvendigt at ændre, fordi man ikke mere har ‘adgang’ til eget CVR nr. eller er blevet pensionist.

Alle medlemmer – uanset hvilket medlemsskab – er med til at udvikle vores netværk, udveksle erfaringer og støtte op om foreningens opgaver.

Vk Landsforening PR + administration kr. 306,00
Vk Lokalafdeling kr. 535,25
PASSIVT kontingent 2018 kalenderår 12 md. kr. 841,25

Vk-Begivenheder/ Arrangementer

Tilmeldes og Afregnes ihht. invitation for Aktive og Passive Vk-medlemmer og evt. Ledsagere* (der kan være mod merpris).


2) VEDTÆGTER for Landsforeningen

Pdf:  Vk_Vedtægter_2009


Indmeldelses-kampagne 2017-2018:

Ved indmeldelse i 2017 og primo 2018 gives rabat.

Resten af 2017 er gratis og beløb for 2018 er kun max. kr. 1.500,00 (reguleres efter antal måneder fra april).