Focus 2019-2020

Focus 2019-2020

Vore fingeraftryk gennem årene kan ses under Fingeraftryk – Kronologisk

Fremtidens VIRKSOMME kvinder 2019


Målgrupper

– Hvem er vi sat i verden for ?

VIRKSOMME Kvinder er et netværk for aktive kvinder, der er:

 • Selvstændige
 • Medejere
 • Medarbejdende
 • Har ejerlignende funktioner og ansvar
 • Indenfor alle brancher i små eller mellemstore virksomheden.
 • VIRKSOMME kvinder der går fra aktiv til seniortilværelse og gerne fortsat vil medvirke med erfaringsudveksling, opgaveløsning og netværk.

Mission

– Hvad er vi sat i verden for ?

 • Virksomme Kvinder er et netværk, der samler aktive iværksættere & selvstændige erhvervskvinder.
 • Vi arbejder landsdækkende og lokalt for at styrke kvinders position i erhvervslivet og gøre hverdagen enkel for erhvervsdrivende kvinder.

Støtteord (fra workshop 1)

 • Være synlige
 • Styre politisk
 • Talerør for erhvervskvinder
 • Hjælpe hinanden
 • Dele erfaring / sparre

Vision

– Hvad drømmer vi om ?

 • Virksomme Kvinder arbejder for at skabe optimale rammer, som gør det enkelt for kvinder at starte og drive små og mellemstore virksomheder.
 • Vi vedbliver at være det oplagte netværk for kvinder, der vil have indflydelse.

Støtteord (fra workshop 1) 

 • Forbedre vilkår for SMV
 • Politisk indflydelse, udvalg & råd
 • Aktive medlemmer
 • Socialt sammenhold
 • Udvikle / følge med tiden / møde fremtidens krav
 • Attraktivt / bedste

Kerneopgaven

– Hvad laver vi ?

 • Lokale & landsdækkende aktiviteter
 • Medlem af SMV Danmark
 • Deltagelse i udvalg og råd
 • Talerør for kvinder i små og mellemstore virksomheder
 • Indsamler information og rådgiver om love, regler, arbejdsmarkedsforhold
 • Landskurser, foredrag og efteruddannelse
 • Seminarer, foredrag og konferencer
 • Socialt samvær i en faglig ramme
 • Virksomhedsbesøg og studieture
 • Deler viden på tværs af fag
 • Mentoring og inspiration til medlemmer
 • Hjælper hinanden med faglig viden
 • Fortæller om vores netværk
 • Samarbejder med andre netværk om aktiviteter

Værdier

– Hvad står vi for ?

 • Vi deltager aktivt
 • Vi hjælper hinanden
 • Vi tager ansvar og får indflydelse
 • Vi favner bredt på tværs af erhverv
 • Vi er positive og har begge ben på jorden

Støtteord (fra workshop 1)

 • Åbenhed
 • Støtte
 • Sammenhold
 • Trækker flere kvinder til
 • Dele viden

Bilags-filer i forbindelse med Fremtidens VIRKSOMME kvinder kan ses på den lukkede medlemsdel VK WEB / VK FREMTID C WS2:
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=22

Bla. den viste præsentation på 25 dias og den efterfølgende fremsendte orientering om dagen.

Venlig hilsen
På landsledelsens vegne
Anette Laursen – email: anette@virksommekvinder.dk
Landsformand

Referat fra generalforsamlingen udsendes senere.


Læs og se mere nyt:

Video, Artikler, Presse og Nyt