Hvilke opgaver

Hvilke opgaver og værdier?


Kerneopgaver

– Hvad laver vi?

 • Lokale & landsdækkende aktiviteter
 • Vi er medlem af SMVdanmark
 • Vi deltager i udvalg og råd
 • Vi er talerør for kvinder i små og mellemstore virksomheder
 • Vi indsamler informationer om love, regler og arbejdsmarkedsforhold
 • Vi arrangerer landskurser, foredrag og konferencer
 • Vi har socialt samvær i en faglig ramme
 • Vi arrangerer virksomhedsbesøg og studieture
 • Vi deler viden på tværs af fag
 • Vi samarbejder med andre netværk om aktiviteter
 • Vi har oversigt over Events.

Værdier

– Hvad står vi for?

 • Vi deltager aktivt
 • Vi hjælper hinanden
 • Vi tager ansvar og får indflydelse
 • Vi favner bredt på tværs af erhverv
 • Vi er positive og har begge ben på jorden

Venlig hilsen
På landsledelsens vegne
Anette Laursen – Landsformand
email: anette@virksommekvinder.dk


VIRKSOMME kvinder