2018 Landsgeneralforsamling – Årets VIRKSOMME kvinde

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 24/05/2018
10:30 - 17:00

Lokation
Hotel Hedegården

Kategori


Landsgeneralforsamling i Vejle

Indkaldelse til ordinær Landsgeneralforsamling
VIRKSOMME kvinder 2018 

VIRKSOMME kvinder er dit stærke og mangfoldige netværk, hvor ligesindede mødes.
Sammen påvirker vi politikerne for at sikre kvinder i selvstændige erhverv optimale betingelser for sund vækst og succes.

Landsforeningen indkalder herved iflg. vedtægterne til generalforsamling.
Dato: Torsdag d. 24. maj 2018, kl. 11-17 (ankomst 10:30)
Sted: Hotel Hedegården, Vejle

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab, samt orientering om budget
  4. Valg af formand
  5. Valg af kasserer (med baggrund i Vikas ønske om at videregive opgaven, ny kasserer vælges for 1 år)
  6. Valg af intern revisor (på valg er Telse Risløv)
  7. Kontingent, herunder fordelingen mellem landsforeningen og lokalforeningerne.
  8. Behandling af indkomne forslag (ønskes forslag fremsat skal det være landsledelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen dvs. d. 11.05.)
  9. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling.
  10. Eventuelt.

Vedtægter kan ses på: www.virksommekvinder.dk


PROGRAM:
Ankomst

Kl. 10:30 – 11:00  Ankomst kaffe/te – frisk frugt

Kl. 11:00 – 12:15   Generalforsamling.

Kl. 12:15 – 13:15   Frokost inkl. 1 øl/vand.

Kl. 13:15 – 15:10   Generalforsamling fortsat, efterfølgende oplæg af direktør Ane Buch, SMVdanmark

Kl.15:10 – 15:30    Kaffepause

Kl.15:30                  Kåring af årets VIRKSOMME kvinde 2018

Ca. 16:45                 Afslutning og tak for i dag

Dagens oplægsholder: Administrerede direktør Ane Buch fra SMVdanmark har igen i år lovet at give os et oplæg om SMVdanmark samt de udfordringer – og tiltag, der pt. arbejdes med for at sikre gode vilkår for alle.

Dagens afsluttes med, at vi for første gang kårer årets VIRKSOMME kvinde 2018.

Vi vil ikke løfte sløret for hvem, det må være, men kun fortælle, at hun både er iværksætter, innovativ, energisk og målrettet. En VIRKSOM kvinde – vi alle kan inspireres – og lære af – det bliver STORT.


TILMELDING:

Deltagelse i generalforsamlingen samt kaffe, rundstykke, frisk frugt og kage er gratis.
Frokost kan forudbestilles til kr. 250 pr. person inkl. en øl/vand.

Aktive medlemmer har stemmeret, men passive er også meget velkomne.
Husk navneskilt, dagsorden, de gode historier og et godt humør.

Bindende tilmelding til bente@virksommekvinder.dk
Tlf.: 3234 0130 eller 2225 6190

Tilmelding og betaling til konto 6190 0003771520 senest den 14. maj 2018.

Ved evt. fravær eller afbud modtaget senere end 7 dage før generalforsamlingen forbeholder vi os ret til at få omkostninger dækket.

Vi glæder os til at se rigtig mange dejlige VIRKSOMME kvinder

På landsledelsens vegne
Anette Laursen

Indkaldelsen:

2018-05-24_indkaldelse-landsgeneralforsamling